Makaleler

Makaleler

ENERJİ TESİSLERİNDE KULLANILAN LT-HT RADYATÖRLER (KURU SOĞUTUCULAR)

12.Uluslararası Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansı ve Sergisi (ICCI 2006), İstanbul, Türkiye , Mayıs 2006

Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekelerinde, ulaşımda, iklimlendirme tesislerinde enerji verimliliğinin artırılması ile yatırım ve işletme birim maliyetlerinin en düşük düzeye indirilmesi günümüzün rekabetçi ortamında en önemli konu haline gelmiştir. Bu durum yüksek performanslı, ekonomik, uzun ömürlü, çevreci ve enerji verimliliği yüksek Radyatörlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu yazıda Enerji Tesislerinde Kullanılan LT-HT Radyatörler (Kuru Soğutucular)’ın malzeme ve performans özellikleri hakkında bilgi verilmektedir.

 

İndirmek için tıklayınız.

Hava Soğutmalı Kondenserlerde Ses Seviyesi

 Tesisat Market Dergisi, Sayı: 85 , Şubat 2006

Avrupa Birliği’nde özellikle yerleşim yerlerine yakın çalışan ürünlerin gece operasyonlarında 10 metre mesafede 45-50 dB (A) gibi çok düşük mertebelerde bir ses seviyesi istenmektedir. Kondenser üreticisi firmalar arasında haksız rekabete neden olabilecek ses seviyesi konusuyla ilgili olarak uygulamacı, montör ve son kullanıcıların bilgilenmesi açısından ses basınç seviyesinin hesap yöntemiyle ilgili detayların bilinmesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz.

 

İndirmek için tıklayınız.

EVAPORATÖRLERİN UYGULAMA VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ HAKKINDA VURGULANMASI GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

ESSİAD Soğutma Dünyası, Sayı: 7 , Kasım 2005

Evaporatörler (Buharlaştırıcılar-Soğutucular), soğutucu akışkanın buharlaşarak, soğutulmak istenen ortamdan ısının çekilmesini sağlayan elemanlardır. Soğutma uygulamalarında, soğutucu akışkanın cinsine, çalışma şartlarına, soğutulmak istenen sıvı veya havanın sirkülasyon yöntemine, soğutucu akışkan kontrol tipine ve uygulama yerine göre değişen çok farklı konstrüksiyon ve boyutlarda dizayn edilmiş buharlaştırıcı tipleri bulunmaktadır. Bu yazıda Evaporatörlerin Uygulama Ve Teknik Özellikleri Hakkında Vurgulanması Gereken Önemli Noktalar hakkında bilgi verilmektedir.

 

 

 

 

İndirmek için tıklayınız.

ENERJİ TESİSLERİNDE KULLANILAN TÜRBİN GİRİŞ HAVASI SOĞUTMA ÜNİTELERİ

11.Uluslararası Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansı ve Sergisi (ICCI 2005), İstanbul, Türkiye, Mayıs 2005

Türbin-jeneratör sistemlerinde yanma havasının soğutulması, toplam enerji üretimini ve sistemin toplam verimini artırmada tartışma götürmeyen ve genelde uygulanan bir yöntemdir.

Başlangıçta birçok türbin/jeneratör sistemi kurulum maliyetlerini düşürmek için ve o günün şartlarında kapasiteler de yeterli geldiğinden dolayı türbin giriş havası soğutma sistemi olmadan kurulmuştur. Ortaya çıkan ek üretim ihtiyacına paralel olarak yeni bir ünite yatırımı yapmadan giriş havası soğutulması yoluyla sistemin enerji üretim kapasitesi özellikle yaz şartlarında -sisteme gelen ek yükler (parazitic load) düşüldükten sonra- %10-26’lara varan oranlarda artırılabilmektedir.

Sonradan yapılan uygulamalarda evaporatif media, direkt soğutucu akışkanla soğutma yada bir chiller paketi ve ikincil soğutucu akışkanlı soğutma bataryası kombinasyonu uygulanabilmektedir.Enerjinin buz/su olarak depolandığı sistemler yine bir soğutma bataryası kombinasyonu ile birlikte kullanıldığında sistemde kompanzasyon sağlama açısından önemli avantajlar sunmaktadır.

 

İndirmek için tıklayınız.

 back to top